Nasza fundacja ma grono beneficjentów. Są to dzieci i osoby niepełnosprawne a każda z nich potrzebuje pomocy. Dlatego też od naszych wolontariuszy oczekujemy odpowiedniego zaangażowania. Działania wolontariusza są szczegółowo dobierane i omawiane pod względem jego posiadanej wiedzy, praktyki i predyspozycji. Dlatego często proponujemy nawiązywanie kontaktów poprzez małe kroczki, aby świadomość podejmowanej decyzji o współpracy była wysoka.

COPYRIGHTS (C) Fundacja Wspierajace Dłonie 2013-2019