Bądź sponsorem:

Sponsorem fundacji może zostać każdy.

Fundacja zachęca do współpracy poprzez zobowiązanie się przez sponsora do celowego finansowania określonych zadań, projektów, działań statutowych fundacji.

Sponsor przekazując środki finansowe, materialne bądź usługi otrzyma w zamian działania promocyjne ze strony fundacji.

Obecnie priorytetem jest remont siedziby w Łańcuchowie. Tutaj będziemy zamieszczać krótkie informacje o postępach prac, które już ruszyły dzięki darczyńcom.

COPYRIGHTS (C) Fundacja Wspierajace Dłonie 2013-2019