Poniżej przedstawiamy naszych PRZYJACIÓŁ osoby, firmy o dużym sercu które wspierają Fundację „Wspierające dłonie” na różne sposoby.

Publikując te dane chcemy wyrazić naszą wdzięczność i podziękować za okazaną hojność.


Chcemy gorąco podziękować właścicielowi RG PROJEKT w Milejowie Panu Robertowi Gruszce za przekazane materiały budowlane i gruz które zapoczątkowały powolny etap remontu siedziby fundacji. Mamy nadzieję że zapoczątkowało to wspólną współpracę na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin a zakończy się powstaniem świetlicy wiejskiej.W dniu 20 lipca 2014 po koncercie w Trawnikach Fundacja zaprzyjaźniła się z zespołem C L A S S I C FANPAGES: Facebook Głowny i Facebook - Robert Klatt

http://ms-net.eu/ - Miłosz Szewczak udostępnił nam miejsce na serwerze dzięki czemu widniejemy w Internecie.

Robert Jamiński - nasz fantastyczny młody przyjaciel autor tej strony bez niego nie byłoby nas w Internecie i na Facebooku

COPYRIGHTS (C) Fundacja Wspierajace Dłonie 2013-2019