Obecnie fundacja może korzystać ze wsparcia w formie DAROWIZNY.

Darczyńcy kierując się hojnością mogą przekazać fundacji : środki pieniężne, bezpłatne świadczenia, przedmioty ruchome, sponsoring itd.

- wpłaty finansowe jako darowizna „na cele statutowe” lub obecnie na ”remont i modernizacje budynku” w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

wpłaty prosimy przekazywać na konto:
Fundacja „Wspierające dłonie numer konta:
32 1940 1076 3180 6330 0000 0000
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

IBAN PL 32 1940 1076 3180 6330 0000 0000


- pomoc rzeczowa np. przekazanie materiałów budowlanych wszelkiego rodzaju czy przekazanie innych przedmiotów służących działaniom statutowym fundacji prosimy przekazywać po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

Szczegółowe informacje na temat darowizn z przeznaczeniem dla podopiecznych znajdują się w zakładce Projekty

COPYRIGHTS (C) Fundacja Wspierajace Dłonie 2013-2019