Fundacja dzięki wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskała osobowość prawną czyli od tego momentu organizacja mogła rozpocząć działalność dla której została powołana. Od 3 grudnia 2013 fundacja „Wspierające dłonie” jest organizacją pozarządową jednak nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) o status ten organizacja może starać się po 2 latach jawnej ciągłej działalności. Zgodnie z ustawą nie możemy pozyskiwać więc 1% od podatku.

Otrzymany numer KRS 0000488967 jest numerem pozycji rejestru.

COPYRIGHTS (C) Fundacja Wspierajace Dłonie 2013-2019